Livetiming

Er zijn in 2023 geen IDC races meer gepland, wij zien elkaar in 2024 👍

Im 2023 sinde keine weiteren IDC Races geplant, wir werden uns in 2024 treffen 👍

No more IDC races are planned in 2023, we will meet in 2024 👍